Reis da GalizaAfonso III - 866-910 - Reis da Galiza

Afonso III case de xeito invariábel chamábase a si nos seus diplomas sobreviventes simplemente «rei Afonso» (Adefonsus rex).[1][lower-alpha 1] Nas crónicas musulmás de Ibn Haián e Al-Razí é chamado continuamente rei de Galiza e rei dos galegos.[2][5] Alén disto, o musulmán Ibn Marwán, señor de Mérida, foi alcumado «o Galego» (al-Yiliquí) por mor da súa amizade con Afonso.[6] Igualmente, o papa Xoán VIII dirixíuselle, nunha carta contra o ano 876, como «rei dos galegos»/«rei das Galizas» (regi Gallaeciarum/regi Gallitiarum).[3][4][9] Con todo, é común a suplantación da súa titulación pola de rei de Asturias, denominación esta creada na España do século XIX polos primeiros historiadores romanticistas como Modesto Lafuente en pleno período